Platební podmínky a cena zboží

1. Dodavatel akceptuje následující platební podmínky:

  • platba přes internetové rozhraní banky - zprostředkovává GoPay
  • platba přes internetové rozhraní banky - zprostředkovává PayPal - v případě platby mimo Českou republiku a Slovenskou republiku
  • platba předem bankovním převodem - v případě platby z České republiky a Slovenské republiky
  • na dobírku při doručení zboží - v případě dodání zboží do České republiky, do ostatních zemí platba na dobírku nelze

2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny výše. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura - Doklad o prodeji zboží. Po dodání zboží je na Dokladu o prodeji zboží hodnota zálohy odečtena.

3. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

4. Na základě Kupní smlouvy vystaví Dodavatel Kupujícímu Doklad o prodeji zboží – fakturu. Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad o prodeji zboží – fakturu Dodavatel zašle Kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího a zároveň fakturu Kupující obdrží při převzetí zboží nebo služby.

5. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Dodavatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

6. Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Dodavatelem Kupujícímu lze vzájemně kombinovat.

7. Ceny jsou konečné, tj. včetně všech daní a dalších poplatků, které musí Spotřebitel pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírku a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

8. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.